Posteri

1 WDD 2012 - IDF posteri Nikola Markoš 1657
2 Plavi Kružić liflet Nikola Markoš 1848
3 Vodič za dijagnostikovanje lečenja diabetes melitusa Nikola Markoš 1932
4 Upitnik za procenu rizika nastanka dijabetesa tip 2 Nikola Markoš 2684
5 HbA1c kartica Nikola Markoš 2011
6 Edukacija Nikola Markoš 1994
7 Prevencija Nikola Markoš 1811
8 Psihološko savetovalište Nikola Markoš 1996
9 IDF posteri 2011 Nikola Markoš 1936
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru