Posteri

1 WDD 2012 - IDF posteri Nikola Markoš 1741
2 Plavi Kružić liflet Nikola Markoš 1919
3 Vodič za dijagnostikovanje lečenja diabetes melitusa Nikola Markoš 1997
4 Upitnik za procenu rizika nastanka dijabetesa tip 2 Nikola Markoš 2767
5 HbA1c kartica Nikola Markoš 2081
6 Edukacija Nikola Markoš 2071
7 Prevencija Nikola Markoš 1887
8 Psihološko savetovalište Nikola Markoš 2071
9 IDF posteri 2011 Nikola Markoš 2006
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru