Posteri

1 WDD 2012 - IDF posteri Nikola Markoš 1859
2 Plavi Kružić liflet Nikola Markoš 2021
3 Vodič za dijagnostikovanje lečenja diabetes melitusa Nikola Markoš 2100
4 Upitnik za procenu rizika nastanka dijabetesa tip 2 Nikola Markoš 2913
5 HbA1c kartica Nikola Markoš 2202
6 Edukacija Nikola Markoš 2216
7 Prevencija Nikola Markoš 2031
8 Psihološko savetovalište Nikola Markoš 2219
9 IDF posteri 2011 Nikola Markoš 2102
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru