Posteri

1 WDD 2012 - IDF posteri Nikola Markoš 1814
2 Plavi Kružić liflet Nikola Markoš 1986
3 Vodič za dijagnostikovanje lečenja diabetes melitusa Nikola Markoš 2065
4 Upitnik za procenu rizika nastanka dijabetesa tip 2 Nikola Markoš 2858
5 HbA1c kartica Nikola Markoš 2162
6 Edukacija Nikola Markoš 2163
7 Prevencija Nikola Markoš 1984
8 Psihološko savetovalište Nikola Markoš 2171
9 IDF posteri 2011 Nikola Markoš 2068
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru