Zanimljivosti

1 Procena radne sposobnosti Nikola Markoš 677
2 FreeStyle Libre - Senzor za merenje nivoa glukoze Nikola Markoš 6060
3 Stres na poslu duplira rizik od dijabetesa kod žena Tijana Milanović 2362
4 Peticija za vraćanje savetovališta Nikola Markoš 2263
5 Tip 2 kod žena: mlada, vitka i sa dijabetesom Nikola Markoš 2824
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru