Zanimljivosti

1 Procena radne sposobnosti Nikola Markoš 476
2 FreeStyle Libre - Senzor za merenje nivoa glukoze Nikola Markoš 4703
3 Stres na poslu duplira rizik od dijabetesa kod žena Tijana Milanović 2216
4 Peticija za vraćanje savetovališta Nikola Markoš 2104
5 Tip 2 kod žena: mlada, vitka i sa dijabetesom Nikola Markoš 2662
Plavi Krug na Facebook-u
LinkedIn
YouTube kanal
Pratite nas na Twitteru