Insulin zavisni dijabetes

Ubrizgavanje insulina penom

  • April 19, 2012
  • 3 min read
Ubrizgavanje insulina penom

Promućkajte insulin u penkalu tako što ćete ga desetak puta okrenuti u pravcu gore- dole. Ukoliko se radi o kratkodelujućem insulinu, koji je bistar, mućkanje nije potrebno.

pen02

Skinite zaštitni poklopac sa igle i namotajte je na penkalo
Odaberite jedinice
Skinite spoljnu kapicu sa igle

Držite pen sa iglom okrenutom nagore i lagano lupkajte prstom po karpuli nekoliko puta da bi se mehurići vazduha sakupili na vrhu karpule.

pen03

Pritisnite potiskivač do kraja i izbacite kapljicu insulina kroz iglu. Dugme za odabiranje doze se vraća na nulu.
Ako se kap insulina ne pojavi, postupak ponavljajte, ali ne više od 6 puta.

Ukoliko se kap insulina ni tada ne pojavi, brizgalica nije ispravna za upotrebu i ne sme se koristiti.

pen04

Vratite unutrašnju kapicu na penkalo.
Vratite poklopac na penkalo tako da se on potpuno pripoji svom ležištu i da indikator doziranja pokazuje nulu.

pen06

Kod FlexPen modela penkala (Novo Rapid, NovoMix), indikator određene doze je ispisan brojčano i svaki “klik” predstavlja 1 jedinicu. Pred svako doziranje, indikator mora biti na nuli. Ukoliko pogrešite pri određivanju doze, jednostavno vratite indikator unazad do željenog broja.

Kod novog, neupotrebljenog penkala FlexPen, imate oko 2 “vazdušne jedinice” pre pojave insulina na vrhu igle.

Očistite kožu vatom natopljenom u alkohol.

Skinite unutrašnju kapicu sa igle. Uhvatite kožu između palca, kažiprsta i srednjeg prsta (hvat kao pri štipanju), kako bi se odvojila od mišića. 
Penkalo držite kao olovku, sa vrhom igle okrenutim na gore. Plasirajte celu iglu u kožu pod uglom od 60° ili 90° u odnosu na ravan kože. Pritiskajte potiskivač umerenom brzinom (nemojte odjednom ubrizgati celu količinu) do kraja.

Ukoliko ubrizgavanje ide otežano, verovatno se mestu uboda preprečila neka žilica ili neki delić nepropusnog tkiva. Stoga je predlog da pen, dok je igla i dalje u koži, malo okrenete radi eventulanog izbegavanja prepreke. Ukoliko ni posle toga niste u mogućnosti da ubrizgate dozu, izaberite novo mesto uboda.

Nakon ubrizgavanja cele doze, i dalje čvrsto pritiskajte potiskivač. Ostanite u tom položaju 6 sekundi (npr. polako brojite do 6), kako biste bili sigurni da je cela doza apsorbovana.

Izvucite pen i mesto uboda pritisnite vatom sa alkoholom. Ne trljajte mesto uboda. Proverite da insulin ne curi ili da se ne pojavljuje krvarenje. Ukoliko se nešto od ova dva pojavi, mesto uboda jedno vreme držite pritisnito vatom ili prstom.

Vratite unutrašnju kapicu na iglu, odvrnite je sa penkala i bacite.

Vratite poklopac na penkalo i odložite do sledeće upotrebe (ne u frižider!).

Spremni ste da nakon pola sata (ili odmah, ukoliko je u pitanju Novo Rapid) pristupite uzimanju obroka.

Kod igala vodite računa da su sterilne (pročitajte datum na pakovanju) i da nisu tupe (ne kidaju kožu, već skoro neosetno ulaze u tkivo).

Vodite računa o bacanju upotrebljenih igala. Najbolje je da za to odredite neku konzervu sa poklopcem (od kafe ili slično) ili ispražnjenu plastičnu bocu (npr. od nekog tečnog deterdženta). Ne koristite providne i staklene posude. Kada je posuda puna, zatvorite je i obezbedite lepljivom trakom pre bacanja u kontejner. Uvek vraćajte pripadajuće kapice na upotrebljene igle i držite pribor van domašaja dece.

Pen pre upotrebe čuvajte na temperaturi od 2- 8 stepeni u frižideru (ne preblizu odeljka za zamrzavanje).

Lek ne upotrebljavati nakon isteka datuma roka upotrebe označenog na pakovanju

 

 

 

 

Mesta za davanje insulina
Prethodna objava

Supernino
Sledeća objava