Insulinska pumpa

Obaveštenje za korisnike CGM-a

  • August 16, 2021
  • 1 min read
Obaveštenje za korisnike CGM-a

Poštovani,

želimo da podestimo da se po pravilniku RFZO senzori za kontinuirano merenje nivoa šećera u krvi izdaju na period od 12 meseci. Podsećamo da nakon godinu dana od kada vam je endokrinolog propisao senzore je potrebno da uzmete novi izveštaj od vašeg endokrinologa na kome treba navesti da se nastavlja korišćenje senzora, a na osnovu kog će vam izbrani lekar u domu zdravlja pisati OPP obrazac. Zato proverite na vašem izveštaju koji ste dobili od endokrinologa datum kada je prvi put propisano pomagalo.

Od Fonda smo dobili informaciju da za ponovljeno izdavanje nema potrebe da se ide na komisiju u Fond, već je potrebno da oba dokumenta skenirate ili uslikate i pošaljete mail-om Makleru, kao i do sad (na mail adresu [email protected] ). Prilikom  preuzmanja vašeg sledovanja senzora fotokopiju izveštaja donesite za Makler, a originale sačuvajte da ostanu kod vas.