Plavi Kružić Vesti Zanimljivosti

Upis po afirmativnim merama u srednje škole

  • March 29, 2023
  • 2 min read
Upis po afirmativnim merama u srednje škole

Bliži se upis u srednje škole, pa tako i upis dece sa dijabetesom, koja mogu da se upišu prema afirmativnim merama. Upisivanjem po afirmativnim merama dete ne dobija etiketu “hendikepirane osobe” (afirmativne mere nigde nisu istaknute niti označene tokom školovanja) već olakšice koje mogu da pomognu detetu da sa manje stresa radi prijemni ispit i olakša srednjoškolsko obrazovanje.

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pod Članom 19, Upisa učenika u srednju školu stoji da:

“Izuzetno, pojedina lica ili grupe lica iz osetljivih kategorija, lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, mogu da se upišu u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa merilima i po postupku koji propiše ministar.”

Najvažnije informacije mogu se dobiti od školske uprave grada u kojem se živi ili okrugu kojem pripada škola. Prema informacija Školske uprave Beograd, roditelji ovom telu mogu predati dokumentaciju ukoliko žele da ostvare olakšiće za upis deteta. Potrebno je:

  1. imati specijalistički uput od pedijatra koji je naslovljen na: Gradska upisna komisija
  2. fotokopiju poslednja 2-3 izveštaja lekara endokrinologa kao dokaz o dijagnozi (poneti originale na uvid)
  3. u Školskoj upravi se dobije formular uprave, koji se popunjava na licu mesta.
  4. svi ovi papiri predaju se komisiji.

Komisija za područje Beograda nalazi se u ulici Zahumska 14 (opština Zvezdara).

Za ostale gradove kontakt možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. A ako na listi nema grada ili mesta kojem pripada škola, za više informacija, tu je Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava:  Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, 011/3622 472, a detaljna lista nalazi se ovde

Srećan upis!