Vesti

Psihološko savetovalište utorkom od 19h

  • May 28, 2013
  • 1 min read
Psihološko savetovalište utorkom od 19h

Počinjemo sa formiranjem nove grupe za psihološko savetovalište. Prva grupa susreta je u utorak 28. maja od 19h.

Savetovanje i psihoterapiju sprovodi psiholog- psihoterapeut, Emina Kopić, uz redovnu stručnu superviziju prema pravilima koje jasno dogovori sa klijentima na početku tretmana. Za uspeh savetovanja i psihoterapije NEOPHODNO je učešće i aktivan rad psihoterapeuta i klijenta – klijenata.

Odgovornost za rešavanje problema je u klijentu, a uloga psihoterapeuta je da pruži podršku klijentu da razume sebe, svoje probleme, svoje bližnje, te da nađe načine da te probleme i razreši.

Kroz ove procese moguće je identikovati i željene promene u svom ponašanju i doživljavanju sveta oko  sebe i do njih uz pomoć terapeuta i doći.

Svakog utorka od 19h u prostorijama PLAVOG KRUGA biće održana psihološka podrška osobama sa dijabetesom, članovima njihovih porodica i prijateljima.