Insulin zavisni dijabetes

Periodi dejstva insulina

  • April 19, 2012
  • 2 min read
Periodi dejstva insulina

 

Svaka osoba sa dijabetesom bi trebala redovno da kontroliše glikemije (nivo šećera u krvi). Stalnim praćenjem glikemije vidimo promene, tj. skokove i padove, i time vidimo šta se dešava u organizmu i kako možemo da korigujemo dozu insulina koju dajemo. Jednom kada ustanovimo obrazac kretanja glikemije, hoćemo da znamo kada je naš insulin aktivan i kada mu prestaje dejstvo i tako možemo da izbegnemo velike i neželjene skokove i padove nivoa šećera u krvi.

Ova tabela nam prikazuje početak, vreme najjačeg dejstva i prestanak dejstva različitih insulina sa objašnjenjem i korišćenjem svakog od njih.

Kada je najjače dejstvo insulina i koliko ono traje?

Brzodelujući Insulini

Insulini Humalog, Novolog i Apridra trenutno pružaju najbolju pokrivenost za obroke i pomažu da se glikemija održava. Njihova aktivnost snižavanja glikemije počinje nekih 20 minuta nakon uzimanja. Pojačano dejstvo je u sledećih sat i po do dva, a onda su u padu sledećih 3 sata. Oko 5 ½ do 6 sati je uobičajeno dejstvo ovih insulina. “Brzi” insulini su i dalje suviše spori za mnoge uobičajene obroke, kada je glikemija najveća u roku od sat vremena, a hrana završava sa varenjem u roku od 2-3 sata. Skok glikemije posle obroka se može sprečiti uzimanjem insulina pre obroka i uzimanjem hrane sa manje ugljenih hidrata.

Kratkodelujući insulini

Kratkodelujući insulini još uvek se nazivaju “brzim” insulinima, ali njihovo sporije delovanje često bolje utiče na ljude koji uz insulinsku terapiju uzimaju i Symlin ili za one koji imaju gastropatiju.

Dugodelujući insulini

Lantus i Levemir su u stvari insulini sa dejstvom od 18 do 26 sati, umesto 24h. Najmanje na trećinu ljudi koji koriste ove insuline, oni ne deluju 24 sata. Osobe kod kojih je dejstvo kraće mogu da primete jači maksimum dejstva i sklonost ka nižim vrednostima šećera oko 6 sati posle uzimanja insulina. Jači maksimum dejstva je povezan sa dužinom trajanja i obratno. Kod pojedinih pacijenata se pokazako dobro da ukupnu dozu podele na dva dela, gde jedan uzimaju u jutarnjim, a drugi u večernjim satima.

Prethodna objava

Mesta za davanje insulina
Sledeća objava