Vesti

HbA1c – Značaj i značenje 7.10.

  • October 2, 2013
  • 1 min read
HbA1c – Značaj i značenje 7.10.

U ponedeljak, 7.10. od 19h održaće se predavanje na temu “Značaj analize HbA1c”. Zašto je HbA1c osnovni pristup kojim se stiče uvid u efikasnost savremene terapije dijabetesa i omogućava njena adekvatna i dovoljno brza korekcija u kontekstu prevencije hroničnih komplikacija, saznaćete od našeg predavača, dr Jelene Mrdak Popović.