Vesti

Predavanje: Psihologija dijabetesa

  • October 24, 2014
  • 2 min read
Predavanje: Psihologija dijabetesa

Pozivamo vas na veoma zanimljivo predavanje koje će se održati u ponedeljak 27. oktobra 2014. u 19h, u prostorijama Plavog kruga, na temu “Psihologija dijabetesa”.

Dijabetes i duševno stanje

Duševno stanje

Nema razlike u opštem duševnom stanju, raspoloženju i motivisanosti za rad između osobe sa dijabetesom (sa dobro regulisanom bolešću) od zdravog čoveka. Osoba sa dijabetesom, kao i zdrav čovek, ima način svog reagovanja koji uglavnom zavisi od naslednih sklonosti, uslova razvoja i formiranja njegove ličnosti.

U odnosu na samo stanje, osobe sa dijabetesomi imaju različit stav. Međutim, praksa pokazuje da najbolje prolaze oni koji dijabetes prihvate kao prijatelja, a ne kao “nužno zlo”, pa svoje zajedničko druženje neguju kao najbolje prijateljstvo.

Jedino hipoglikemija može da stavi osobu sa dijabetesom (i zdravog čoveka) u stanje nekontrolisanog duševnog reagovanja. U ovakvim situacijama način reagovanja je individualan i vrlo različit. Osoba sa dijabetesom može, poređenja radi, da se ponaša kao pijan čovek, ili da bide smiren, umoran, pospan ili razdražljiv, svadljiv i grub u ponašanju. Kod težih hipoglikemijskih pojava, osoba sa dijabetesom može da ima (pored pomenutog) i prolazna priviđanja, da mu se čini da čuje neke glasove (halucinacije) ili da deluje preplašeno.

Ako su pomenuta duševna stanja nastala naglo i istovremeno sa karakterističnim znacima za hipoglikemiju, onda nema sumnje da su ona odraz ovakvog stanja. U prilog ovakvom mišljenju bi išlo povlačenje svih navedenih pojava posle saniranja hipoglikemije. Međutim, i osoba sa dijabetesom, kao i zdrav čovek, može da oboli od duševnih bolesti.

Preuzeto sa: diabeta.net