Vesti

UK Vuk Karažić i Plavi Krug: Junski rok

  • June 1, 2015
  • 1 min read
UK Vuk Karažić i Plavi Krug: Junski rok

Poštovani,

tokom juna 2015. Ustanova kurlure ‘Vuk Stefanović Karadžić’ je organizator ciklusa predstava pod nazivom “JUNSKI ROK”. Ova programska celina je osmišljena kako bi se studenti fakulteta umetnosti iz Srbije, kroz predstave sa završnih ispita druge i treće godine, kao i predstave sa kojima su diplomirali u prethodnih godinu dana, predstavili publici.

Obaveštavamo Vas da je Ustanova kulture Vuk Karadžić prepoznala angažovanje i rad Plavog Kruga i želi na svoj način da doprinese i pomogne Udruženju. Dobili smo 10 karata po predstavi za “JUNSKI ROK”.
Više informacija, kao i repertoar pogledajte na njihom sajtu i pišite nam putem Facebook stranice Plavi Krug ukoliko želite da gledate neku od predstava.