Vesti

Edukacija u Plavom krugu o falsifikovanim lekovima kroz strip “Lana Tafi”

  • October 2, 2015
  • 2 min read
Edukacija u Plavom krugu o falsifikovanim lekovima kroz strip “Lana Tafi”

U ponedeljak, 05. oktobra od 19h vas u Plavom krugu očekuje veoma interesantno predavanje mr. farm. Pavla Zelića, iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Predavanje pod nazivom Lana Tafi – edukacija mladih o falsifikovanim lekovima i predstavljanje istoimenog edukativnog stripa je obezbeđeno od naučnika – psihologa sa Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu i Univerziteta u Veneciji, dok je implementacija najboljih praksi u borbi protiv falisfikovanih lekova uneta od strane eksperata AIFA i ALIMS.

Cilj ovog projekta je da se poruka i znanje o problemu falsifikovanih lekova prenese što većem broju mladih ljudi.

Opasnost od falsifikovanih lekova po ljudski život je ogromna, od čega nije zaštićena nijedna zemlja, pa ni naša. Takođe, nažalost, ova pojava sve više utiče i na mlade. Oni u kontakt sa ovim proizvodima dolaze preko Interneta i društvenih mreža, koristeći ih uglavnom u rekreativne svrhe, ali nesvesni da time ozbiljno i dugoročno ugrožavaju svoje zdravlje. Unapređenje znanja o falsifikovanim lekovima je ključno za očuvanje zdravlja i života mladih ljudi. Kako bi se deci, tinejdžerima i studentima pojasnila ova tema na pristupačan i zanimljiv način, napravljen je edukativan strip „Lana Tafi“ u formi interaktivne igre – priče sa više krajeva. Čitaoci ovog stripa imaju aktivnu ulogu, i svojim odlukama vode kroz priču likove sa kojima se lako mogu identifikovati, pokušavajući da izbegnu zamke i iskušenja nalik onima koje ih mogu snaći u stvarnom svetu.

Ovaj projekat je okupio referentne državne i međunarodne institucije u Evropi i Srbijikoji se bore protiv falsifikovanih lekova, konkretno Evropski direktorat za kvalitet lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope (European Directorate for Quality of Medicine and Healthcare – EDQM of Council of Europe) i Italijansku agenciju za lekove (Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) koji su finansirali projekat, dok je za realizaciju bila zadužena Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS.

Prethodna objava

Sledeća objava