Vesti

Izvod iz pravilnika RFZO

 • April 4, 2021
 • 7 min read

Zbog čestih nedoumica u vezi sa propisivanjem terapije i pomagala izvukli smo iz pravilnika Fonda uslove za propisivanje. Ko na šta ima pravo, šta nam je sve potrebno za prvo izdavanje ili sva naredna i koliko često pročitajte u nastavku članka. Obratite pažnju na koju kategoriju se odnosi, pošto zna često da bude pomalo zbunjujuće (npr. da li je reč o starosti OD ili DO 18 godina).
Listu ćemo blagovremeno ažurirati i dopunjavati. Poslednje ažuriranje je bilo u aprilu 2021.

 

Iglice za pen šric

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom.

 • mesečno od 30 do 150 kom., prema broju propisanih dnevnih doza insulina.

Pomagalo se izdaje za period od 6 meseci

– Osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od D. Mellitus koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom.

 • mesečno 30 kom. ako je na 1 i 2 doze
 • mesečno 60 kom. ako je na 3, 4 i više doza.

Pomagalo se izdaje za period od 6 meseci.

 

Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

– Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od Diabetes Melitiusa ima pravo na 50 komada za period od 3 meseca bez obzira na broj dnevnih doza insulina.

– Osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od Diabetes Melitiusa na inteziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (4 ili više dnevnih doza insulina) ili na terapiji insulinskom pumpom ima pravo na 50 komada za period od 6 meseci

 

 

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

Osigurano lice obolelo od D.Mellitus:

 • koje se leči insulinom ili je na terapiji insulinskom pumpom nezavisno od godina života i broja dnevnih doza insulina
 • trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina
 • osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II).

Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
– izabrani lekar

Iste idnikacije se odnose i za aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi sa govornim softverom koju koriste osigurana slepa ili salabovida lica obolela od D.Mellitus

 

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) za merenje šećera u krvi

Osigurano lice obolelo od Diabetes Melitiusa koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta do 18 godina života:

 • do 4 doze insulina dnevno ima pravo na 100 test traka mesečno i 100 lanceta ili do 20 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno
 • 4 i više doza insulina dnevno ili na insulinskoj pumpi ima pravo na 150 traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno

Pomagalo se izdaje za period od 6 meseci

Osigurano lice obolelo od Diabetes Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II) imaju prao na 50 test traka mesečno.

Osigurano lice obolelo od Diabetes Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta preko 18 godina života:

 • do 4 doze insulina ima pravo na 50 traka za period od 6 meseci
 • 4 i više doze insulina, ili na insulinskoj pumpi imaju pravo na 100 traka mesečno, a izdaje se za period od 6 meseci

Trudnice na insulinskoj terapiji, bez obzira na broj doza insulina,

 • imaju pravo na 150 test traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od 6 meseci

Indikacije se odnose i na test trake za aparat (sa ili bez lanceta) za merenje nivoa šećera u krvi sagovornim softverom koju koriste osigurana slepa ili salabovida lica obolela od D.Mellitus

 

Uslovi za propisivanje spoljne portabilne insulinske pumpa

Osigurano lice do 18 godina života na inteziviranoj insulinskoj terapiji, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena 3 nalaza HbA1C koji su veći od 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko – tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest ili ponaljajuće ketoacidoze.

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina – HbA1c koji mora biti veći ili jednak 8,5%), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I, lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena 3 nalaza HbA1C koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije ( priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h ) ili manifestne nefropatije ( priložen nalaz UAE veći od 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemiju o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu i bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

– Osigurano lice ženskog pola, obolelo od D. Mellitusa tip I lečeno inteziviranom konvencionalnom terapijom insulinom koje ima lošu glikoregulaciju u periodu od 6 meseci, uz dva priložena nalaza HbA1C koji mora biti veći ili jednak 7% u prekoncepcijskom periodu i za vreme trudnoće, uz priložen nalaz specijaliste ginekologije, ako postoje uslovi za dugotrajnu i bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

 

Uslovi za propisivanje sistema kontinuiranog merenja nivoa šećera

Transmiter za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I uzrasta do 18 godina života, koje je na terapiji insulinskom pumpom

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I, starije od 18 godina života, koje je ostvarilo pravo na insulinsku pumpu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiuranja

Za prvo propisivanje:
– specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za uzrast do 18god.).
– specijalista interne medicine – endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za uzrast od 18god).
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers

Za naredna propisivanja:
– izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers

Aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje se leči injekcijama insulina, sa nestabilnim (brittle) dijabetesom (učestale hipo- i hiperglikemije koje onemogućavaju optimalnu glikoregulaciju)

Za prvo propisivanje:
– specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers

Za naredna propisivanja:
– izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers

 

Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I uzrasta do 18 godina života, koje je na terapiji insulinskom pumpom

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje se leči injekcijama insulina, sa nestabilnim (brittle)dijabetesom (učestale hipo i hiper glikemije koje onemogućavaju optimalnu glikoregulaciju)

Za prvo propisivanje:
– specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale

Za naredna propisivanja:
– izabrani lekar

– Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I, starije od 18 godina života, koje je ostvarilo pravo na insulinsku pumpu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiuranja

Za prvo propisivanje:
– specijalista interne medicine – endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa(za uzrast od 18god).
– lekarska komisija
– overa filijale
Za naredna propisivanja:
– izabrani lekar

Osigurano lice, dobija do 52 senzora za 12 meseci. Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.