Vesti

Informacije u vezi upisa dece u srednju školu

  • April 28, 2021
  • 1 min read
Informacije u vezi upisa dece u srednju školu

U poslednjih par nedelja dobili smo dosta pitanja od roditelja, da li deca koja imaju dijabetes imaju neku olakšicu pri izboru i upisu u srednju šklou, kao i pri polaganje završnog i prijemnog ispita.

Od Školske uprave Beograd smo dobili odgovor, da roditelji mogu predati dokumentaciju ukoliko žele da ostvare te olakšiće. Potrebno je uzeti specijalistički uput od pedijatra koji je naglašen na Gradska upisna komisija, fotokopiju poslednja 2-3 izveštaja lekara endokrinolga (poneti originale na uvid). U Školskoj upravi dobijate njihov formular, koji popunjavate na licu mesta i to sve predajete komisiji. Komisija za područje Beograda se nalazi u ulici Zahumska 14 (opština Zvezdara). Za ostale gradove kontakt možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Predaja dokumentacije je počela, tako da dokumeta možete predati svakim radnim danom od 8-15h.

Sledeća objava