Vesti

Upis mladih sa hendikepom po afirmativnim merama

  • June 14, 2021
  • 2 min read
Upis mladih sa hendikepom po afirmativnim merama

Udruženje studenata sa hendikepom je dao sledeće obaveštenje o olakšicama pri upisu na fakultete

Bliže se prijemni ispiti za fakultete, stoga za vas imamo važne informacije!

Mladi sa hendikepom imaju pravo da konkurišu za upis na fakultet po afirmativnim merama!

Šta to znači? Oni koji konkurišu po afirmativnim merama rangiraju se odvojeno od ostalih kandidata i kandidatkinja, a na svakoj visokoškolskoj ustanovi je obezbeđen određen broj mesta na budžetu za one koji su konkurisali po afirmativnim merama, a koji je u skladu sa brojem ukupno upisanih studenata i studentkinja.

Ko su sve mladi sa hendikepom koji mogu upisati fakultet po afirmativnim merama? To su mladi koji imaju bilo koju vrstu hendikepa koji može biti motorički, senzorni, mentalni, ali obuhvata i osobe koje imaju hronične bolesti i stanja (npr dijabetes), osobe koje su lečene od kancera, ali i one osobe koje imaju depresiju, anksioznost, disleksiju ili disgrafiju – osobe sa hendikepom su sve osobe kojima je potreban neki vid podrške za funkcionisanje.

‼️Udruženje studenata sa hendikepom mladima sa hendikepom daje preporuku za konkurisanje po afirmativnim merama koju zahtevaju neke od visokoškolskih ustanova. Do sada smo na ovaj način pružili podršku za preko 25 budućih studenata i studentkinja.“

Ukoliko želite da se upustite u svet visokog obrazovanja, kontaktiarjte Udruženje  Studenata sa hendikepom što pre, kako bi vam pružili podršku i sve informacije o vašim studentskim pravima.

 

Za više detalja na ovu temu možete kontaktirati USH na kontakt trelefone:
+381 69 730 756
+381 11 39 101 06
mail: [email protected]
ili na društvenim mrežama Facebook ili Instagram

Prethodna objava