Vesti

Nabavka novog transmitera nakon isteka garancije

  • February 27, 2022
  • 5 min read

Dragi „slatkiši“,

Ovih dana smo imali prvi slučaj kvarenja transmitera MiniLink, kojem je istekla garancija od godinu dana, pa sa vama delimo kako izgleda ceo proces i kakvo je uputstvo koje treba slediti, ako se ovo desi i vama.

1. Prvo se zove Medtronic helpline, na tel 011 2095 999 ili na email: [email protected].

 

Nakon što popunite obrazac o saglasnosti za koriščenje podataka, Medtronic Vam šalje POTVRDU o tome da je transmiter neispravan. Nije dovoljno koristiti potvrdu koja je stigla na mejl adresu, već je potrebno sačekati dan, dva da na kućnu adresu stigne i original. Potrebno je napraviti jednu kopiju ove potvrde, koja ostaje u Fondu.

2. Sa Medtronic potvrdom, ide se kod endokrinologa, koji piše izveštaj o tome da transmiter ne radi i da je potrebno da se prepiše novi. To može da bude formulisano na sledeći način: „Pacijent dolazi sa potvrdom o neispravnosti transmitera od (datum). Molimo nadležni Fond da omogući nabavku novog transmitera radi nastavka kontinuiranog praćenja nivoa šećera u krvi pacijenta sa tip 1 dijabetesom.“

3. Izveštaj endokrinologa nosi se u Dom zdravlja, kod izabranog lekara, koji popunjava OPP obrazac. Središnji deo obrasca popunjava se isto kao kada je prvi transmiter dobijen i kada je obrazac popunio endokrinolog. (Ako imate kopiju starog OPP obrasca, ponesite ga da biste olakšali posao izabranom lekaru. Ako nemate kopiju, možete je naći na sajtu ili Fejsbuk stranci Plavog kruga.) Razlika je u informacijama institucije, kartona i doktora. Najvažniji podatak jeste onaj koji se piše u polje br. 8 i 9, broj mišljenja (to je broj sa izveštaja endokrinologa o tome da transmiter ne radi) i datum mišljenja endokrinologa na izveštaju.

4. PONESITE TRANSMITER U FOND! U Fond se ide sa sledećim dokumentima:

· potvrda od Medtronica i kopija potvrde

· izveštaj endokrinologa

· OPP obrazac koji piše izabrani lekar u dz

· izveštaj o isporuci pomagala (od Maklera)

· revers – ako je transmiter dobijen nakon 14. novembra 2020!! (ako je transmiter dobijen pre ovog datuma, revers ne postoji i tu informaciju dajete na šalteru nakon ocene)

5. Komisiji predajete prva tri dokumenta sa liste iznad (bez izveštaja od maklera i reversa)

6. Nakon pozitivne ocene, na šalteru predajete svih pet dokumenata kao i transmiter.

7. Nakon Fonda, kao i ranije, pišete mejl Makleru na mtp@makler.rs Oni će vas kontaktirati i dogovoriti se sa vama oko preuzimanja novog transmitera.

 

Ukoliko vam je potrebna neka dodatna informacija slobodno nas kontaktirajte.

Dragi „slatkiši“,

 

Ovih dana smo imali prvi slučaj kvarenja transmitera MiniLink, kojem je istekla garancija od godinu dana, pa sa vama delimo kako izgleda ceo proces i kakvo je uputstvo koje treba slediti, ako se ovo desi i vama.

 

1. Prvo se zove Medtronic helpline, na tel 011 2095 999 ili na email: [email protected]. Nakon što popunite obrazac o saglasnosti za koriščenje podataka, Medtronic Vam šalje POTVRDU o tome da je transmiter neispravan. Nije dovoljno koristiti potvrdu koja je stigla na mejl adresu, već je potrebno sačekati dan, dva da na kućnu adresu stigne i original. Potrebno je napraviti jednu kopiju ove potvrde, koja ostaje u Fondu.

2. Sa Medtronic potvrdom, ide se kod endokrinologa, koji piše izveštaj o tome da transmiter ne radi i da je potrebno da se prepiše novi. To može da bude formulisano na sledeći način: „Pacijent dolazi sa potvrdom o neispravnosti transmitera od (datum). Molimo nadležni Fond da omogući nabavku novog transmitera radi nastavka kontinuiranog praćenja nivoa šećera u krvi pacijenta sa tip 1 dijabetesom.“

3. Izveštaj endokrinologa nosi se u Dom zdravlja, kod izabranog lekara, koji popunjava OPP obrazac. Središnji deo obrasca popunjava se isto kao kada je prvi transmiter dobijen i kada je obrazac popunio endokrinolog. (Ako imate kopiju starog OPP obrasca, ponesite ga da biste olakšali posao izabranom lekaru. Ako nemate kopiju, možete je naći na sajtu ili Fejsbuk stranci Plavog kruga.) Razlika je u informacijama institucije, kartona i doktora. Najvažniji podatak jeste onaj koji se piše u polje br. 8 i 9, broj mišljenja (to je broj sa izveštaja endokrinologa o tome da transmiter ne radi) i datum mišljenja endokrinologa na izveštaju.

4. PONESITE TRANSMITER U FOND! U Fond se ide sa sledećim dokumentima:

 

· Potvrda od Medtronica i kopija potvrde

· Izveštaj endokrinologa

· OPP obrazac koji piše izabrani lekar u dz

· Izveštaj o isporuci pomagala (od Maklera)

· revers – ako je transmiter dobijen nakon 14. novembra 2020!! (ako je transmiter dobijen pre ovog datuma, revers ne postoji i tu informaciju dajete na šalteru nakon ocene)

 

5. Komisiji predajete prva tri dokumenta sa liste iznad (bez izveštaja od maklera i reversa)

6. Nakon pozitivne ocene, na šalteru predajete svih pet dokumenata kao i transmiter.

7. Nakon Fonda, kao i ranije, pišete mejl Makleru na mtp@makler.rs Oni će vas kontaktirati i dogovoriti se sa vama oko preuzimanja novog transmitera.

Ukoliko vam je potrebna neka dodatna informacija slobodno nas kontaktirajte.