Vesti

Stop dekubitnoj ulceraciji

  • November 17, 2013
  • 3 min read
Stop dekubitnoj ulceraciji

Na  svetskom kongresu  hroničnih rana  u Rio de Žaneairu ,2011. godine, na inicijativu učesnika iz Španije i Italije, odlučeno je da se jedan dan u godini u svetu  posveti  prevenciji  dekubitalne  ulceracije, pod nazivom Stop Pressure UlcerDay. Prvi Stop Pressure Ulcer Day održan je 2012. godine, uz učešće više zemalja.

Od ove godine  Srpsko udruženje za lečenje rana (SWHS) se pridružuje ovoj svetskoj i evropskoj akciji  i organizuje prvi  Stop Pressure Ulcer DayStop dekubitalnoj ulceraciji , u našoj sredini.

Dekubitalna ulceracija  se  teško leci i česta  je  ulceracija – u vanbolničkim uslovima kod 2,3-4,7% svih pacijenata, u opštoj populaciji 0,7% stanovnika ima dekubitalnu ulceraciju, u bolnićkim uslovima kod 12% pacijenata, dok u bolničkim uslovima kod pacijenata sa visokim rizikom (neurološki,povrede…)  preko 50% svih pacijenata ima dekubitalnu ulceraciju.

Lečenje je dugotrajno, ukljucuje operativni i neopereativni tretman kao i lečenje paralelnih bolesti. Prosečna cena lečenja jedne dekubitalne uceracije trećeg stepena je oko 6000 eura. Smatra se da se za lečenje dekubitalne ulceracije izdvaja 4-5% ukupnog zdravstvenog budzeta zemalja Evrope i SAD (Sella Sapponen,Finska) što je znatno više od cene lečenja hroničnih ulceracija drugih etiologija.

Prevalenca dekubitalne ulceracije raste u 21.veku, što pokazuju podaci iz Nacionalne studije prevalence dekubitalne ulceracije Španije. Prevalenca je u 2001.godini bila 13.16%   dok je u 2009.godini 24,21%. Slična situacija  može  se ocekivati I u našoj zemlji,  obzirom na demografska kretanja ,tj. starenje stanovništva. Stanovnika koji su stariji od 65 godina  ima 17% u Srbiji, sa tendencijom porasta do 2030. godine od 20%. Takodje, raste učesce komorbiditeta kao faktora rizika. 70% starijih od 70 godina ima faktore rizika za nastanak hronične ulceracije.

Aktivnosti koje smo planirali za akciju Stop dekubitalnoj ulceraciji 2013 !   su tekstovi  o dekubitalnoj ulceraciji u  pisanim medijima i  ucešće u TV emisijama. Stručna prezentacija dekubitalne ulceracije na sajtu udruženja, sa prikazom svih stadijuma bolesti. Svim domovima zdravlja bice upucen separat o merama prevencije dekubitalne rane austrijskog udruzenja za lecenje dekubitalne ulceracije (APUPA) iz Vodica za lečenje hroničnih rana,  koji je udruženje publikovalo u oktobru 2013. godine. Na sajtu će biti i izveštaji o aktivnostima drugih zemalja Evrope povodom Stop Pressure Ulcer Day 2013. Naš sajt će biti otvoren za sva pitanja pacijenata na dan Stop Pressure Ulcers Day!

Osim prikaza kliničkih oblika dekubitalbne ulceracije na sajtu biće prezentovane i metode lečenja. Jedan od vidova lečenja i prevencije je primena  višeslojnih mekih silikonskih obloga ( multi leyer soft silikon dressing)  ,koje omogućavaju smanjenje pritiska na mestima  visokog rizika za pojavu ulceracije. Merama  stalne , planirane  I dobro organonizovane prevencije može se smanjiti pojava dekubitalne ulceracije  u  95% slučajeva.

Šta je dekubitalna ulceracija, kako se leči, koji su faktori rizika, kako se može pomoći pacijentu i njegovoj porodici, kako se može sprečiti? To su važna pitanja na koja će odgovoriti stručnjaci za dekubitalnu ulceraiju na sajtu udruženja koji  će 21.XI 2013. biti otvoren za sva ova i druga pitanja pacijenata, njihovih porodica, negovatelja, profesionalaca i zainteresovane javnosti.

 

Prim Dr Javorka Delić, predsednik udruženja, član Saveta EWMA