Vesti

Predavanje: Savremeni pogledi na dijbetičku retinopatiju, 20. april 2015.

  • April 18, 2015
  • 1 min read
Predavanje: Savremeni pogledi na dijbetičku retinopatiju, 20. april 2015.

U ponedeljak 20.04.2014. u 19h u prostorijama Plavog kruga prof. dr sci. med. Svetislav Milenković održaće predavanje na temu Savremeni pogledi na dijabetičku retinopatiju.

Dijabetička retinopatija je jedna od najozbiljnijih komplikacija dijabetesa i ukoliko se na vreme ne leči vodi u trajni gubitak vida. Može se javiti kod svih tipova dijabetesa, ali treba istaći da se proliferativna forma dijabetesne retinopatije češće javlja kod tipa 1 dijabetesa, dok se dijabetesna makulopatija (oboljenje žute mrlje) češće javlja kod tipa 2 dijabetesa. U cilju sprečavanja pojave i progresije dijabetesne retinopatije najznačajnija je dobra metabolička kontrola dijabetesa koja se ogleda u zadovoljavajućoj glikoregulaciji (vrednosti glikozilovanog hemoglobina-HbA1c< 7 %) i dobrim vrednostima holesterola i triglicerida, zatim lečenje prisutne arterijske hipertenzije i prekid pušenja.