Insulinska pumpa

Obaveštenje o proceduri preuzimanja senzora

  • November 30, 2020
  • 3 min read
Obaveštenje o proceduri preuzimanja senzora

Dragi “slatkiši”,

Obaveštenje za sve one koji tek trebaju da idu na lekarsku komsiju za senzore, transmiter ili Guardian.

Napravljen je propust od strane Fonda gde do sad nisu izdavani reversi za medicinsko tehničko pomagalo:

♦ Šifra 229 Transmiter za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera(za korisnike insulinske pumpe).

♦ Šifra 228 Aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera(za decu do 18god. Sa nestabilnim šećerom).

Obaveštavamo vas, da je sada neophodno kada preuzimate OPP obrasce i ocenu od lekarske komisije, pogledate da li ste dobili i revers za transmiter ili Guardian. On vam je neophodan da imate kad predate dokumetaciju isporučiocu medicinskih pomagala. Ukoliko ne dobijete, slobodno im to recite, jer su sve lekarske komisije tj. filijale Fonda obaveštene o tome.
Za one koji su već preuzeli i predali obrasce za transmiter/Guardian, RFZO je naveo da neće biti potrebno da idemo revers, jer je to njihov propust. Svi koji su preuzeli pomagalo do 16.11.2020. nisu u obavezi da ga imaju ukoliko pomagalo prestane da radi.

Za one koji tek trebaju da idu na lekarsku komisiju:

Obavezno proverite šifre i količine koje su napisane, kako ne bi morali da se vraćate da ih ispravljaju. Pored gore dve navedene šifre (u zavisnosti da li ste na insulinskoj pumpi ili dete sa nestabilnim šećerima) piše vam se i OPP obrazac za senzore.

♦ Šifra 230 – „Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera“ za decu do 18 godina je šifra 23010, za starije od 18god. je 23020.

Za svako pomogalo se piše poseban OPP obrazac.
Prvo propisivanje medicinskih pomagla:

Uzrast do 18god(na terapiji insulinskom pumpom; sa nestabilnim (brittle) dijabetesom (učestale hipo i hiper glikemije)
– specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Uzrast od 18god( na terapiji insulinskom pumpom)
– specijalista interne medicine – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa

Zakazujete odlazak kod endokriologa za prvo propisivanje medicinskih pomagala. Ukoliko vam lekar ne iskopira OPP obrazac, trebalo bi da ga iskopirate u kopirnici, jer nakon endokrinologa odlazite u pisarnicu na klinici, gde ostavljate kopije a originali ostaju kod vas. Kada završite na klinici tj. pisarnici, idete u vašu filijalu Fonda na komisiju, njima predajete oba OPP obrasca i izveštaj endokrinologa. Oni vam pišu ocenu za medicinska pomagala, vraćaju  OPP obrasce i izveštaj lekara i nakon toga idete na šalter na overu obrasca i daju vam revers za transmiter/Guardian. Nakon toga javljate se Epsilonu da ste sve završili, oni će vas informisati oko preuzimanja medicinskih pomagala (koji se preuzimaju u firmi Makler, mail adresa na koju šaljete skenirana sva dokumenta je [email protected] ) i za online edukacije oko postavljanja med. pomagala.
Kontakt brojevi Medtronic su 066 6705655 i 066 6705650.

Sledeće sledovanje senzora (nakon tri meseca) piše vaš izabrani lekar u Domu zdravlja. Potrebno je da OPP obrazac bude popunjen (NE PREPISAN) isto kao prvi koji vam je propisao vaš edokrinolog, ne ide se u Fond na overu OPP obrazaca, već se javljate isporučiocu Makleru.
Izabrani lekar vam propisuje samo OPP obrazac za senzor.
♦ Iskopirajte sve obrasce da možete da ih odnese izabranom lekaru, jer su neophodna za sledeće propisivanje senzora. A i vi da ih imate za nedaj bože situacije Laughing

Ukoliko vam je potrebna neka dodatna informacija slobodno nas kontaktirajte