Insulin zavisni dijabetes Insulinska pumpa Insulinska pumpa Novosti O dijabetesu O dijabetesu Vesti

Izmene u podizanju senzora – apoteke

  • May 25, 2024
  • 1 min read
Izmene u podizanju senzora – apoteke

U Službenom glasniku RS br. 25/19 i 92/23 objavljen je Pravilnik o izdavanju medicinsko-tehničkih pomagala, koji je donet na sednici RFZO 20. marta 2024. godine.

Prema ovom pravilniku, od sada se senzori za osobe sa dijabetesom mogu naručiti i preuzeti u apotekama u mestima u kojima osobe žive, umesto odlaska u distributersku kuću.

Preuzimanje kod distributera se ovim pravilnikom NE UKIDA, tako da je i dalje moguće preuzeti senzore kao i prethodnih godina – kod distributera.

Senzori se i dalje prepisuju na osnovu OPP obrasca koji popunjava izabrani lekar opšte prakse, pa se OPP obrazac nosi u apoteku. 

Kako bi se senzori preuzeli u apoteci, potrebno je da apoteka ima ugovor sa Fondom za preuzimanje medicinsko-tehničkih pomagala. To znači da pored velikih lanaca kao što su Lilly, Benu, Dr. Max i druge, i male apoteke mogu da naručuju senzore, nakon što pozovu distributere senzora. Ova promena proces za naručivanje senzora sada izjednačava sa procesom za naručivanje potrošnjog materijala za pumpu, te oba mogu da se urade u istoj apoteci!

Ovaj pravilnik ne važi za transmitere, te je potrebno da  se transmiteri i dalje podižu kod distributera.