Insulin nezavisni dijabetes O dijabetesu Vesti

Upitnik faktora otkrivanja rizika za tip 2 dijabetes

  • June 17, 2024
  • 1 min read
Upitnik faktora otkrivanja rizika za tip 2 dijabetes

Pred Vama je upitnik koji je Međunarodna dijabetes federacija osmislila kako bi omogućila svima koji su zainteresovani, da se samostalno testiraju na rizik od razvoja tip 2 dijabetesa.
Upitnik traje vrlo kratko i potrebno je izabrati neki od ponuđenih odgovora koji najbliže oslikava Vaše stanje.

Link ka upitniku: OVDE


Trenutno, 1 od 10 osoba na svetu živi sa dijabetesom. Od ukupnog broja obolelih, preko 90% njih ima tip 2 dijabetes. Skoro polovina još uvek nije dijagnostikovana. U mnogim slučajevima, dijabetes tipa 2 i njegove komplikacije mogu se odložiti ili sprečiti usvajanjem i održavanjem zdravih navika.
Poznavanje Vašeg rizika i šta da radite je važno za prevenciju, ranu dijagnozu i blagovremeno lečenje. Cilj ovog upitnika je da predvidi rizik pojedinca od razvoja dijabetesa tipa 2 u narednih deset godina.