Plavi Kružić Vesti

Preporuka mera za upis i boravak dece u predškolskim ustanovama

  • August 17, 2023
  • 2 min read
Preporuka mera za upis i boravak dece u predškolskim ustanovama

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je uputila svim predškolskim ustanovama u Srbiji preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije (broj 021-01-683/2023-02 od 28. juna 2023. godine).

Ova preporuka nastala je na osnovu saradnje Poverenika sa Udruženjem za borbu protiv dijabetesa „Plavi krug“ i Udruženjem „Hrabriša“, a radi unapređenja preventivno-zdravstvene zaštite dece sa retkim, neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima u predškolskim ustanovama.

Poverenik je predškolskim ustanovama dao preporuku da izmene formular za upis deteta na način da roditelj već prilikom upisa deteta u predškolsku ustanovu naznači da dete ima retku, neurotransmitersku ili hroničnu nezaraznu bolest; unapredi i prilagodi interna pravila tako da, ukoliko je u ustanovi upisano dete sa retkim, neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima, dete boravi u predškolskoj ustanovi i učestvuje u svim aktivnostima ustanove uz primenu životno potrebne terapije u toku boravka koja im pomaže da zaštite i unaprede svoje zdravlje, bez diskriminacije, kao i da u svojim opštim aktima ili izmenama/dopunama već postojećih akata ne zahteva ponovni upis u predškolsku ustanovu svake radne godine za decu koja su već ranije upisana i nastavljaju boravak u predškolskoj ustanovi, u cilju pravne sigurnosti i ostvarivanja prava na kvalitetno obrazovanje u kontinuitetu.


Preporuku mera možete naći na internet stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti OVDE

Zahvaljujemo se Povereniku na ovoj saradnji i uvažavanju problema dece sa dijabetesom i njihovih roditelja u Srbiji!