Uncategorized

Prevencije i iskorenjivanja dijabetičnih hroničnih rana

  • January 16, 2024
  • 2 min read
Prevencije i iskorenjivanja dijabetičnih hroničnih rana

Plavi Krug je u saradnji sa Institutom za molekularnu genetiku I genetičko inženjerstvo I Kliničkim Centrom Srbije je dobio sredstva od Centra za promociju nauke za sprovođenje građanskog naučnog istraživanja na temu: PREVENCIJE I ISKORENJIVANJA DIJABETIČNIH HRONIČNIH RANA

U Srbiji ima približno 700.000 ljudi sa dijabetesom,a  oko 375.000 slučajeva je nedijagnostikovano. Hronične rane su česta komplikacija dijabetesa koja se javlja kod 25% osoba sa ovom bolešću. Hroničnost rana je odgovorna za 60% netraumatskih amputacija udova i pripisuje se kontinuiranom prisustvu bakterijske infekcije. Trenutni tretman hroničnih rana uključuje hirurško uklanjanje inficiranog tkiva i primenu lokalnih antimikrobnih sredstava.  Međutim, ovi pristupi su neefikasni u više od 60% slučajeva. Ovo je zbog nedostatka informacije o tome kako određeni način života doprinose održavanju infekcija u hroničnim ranama i koji mikroorganizmi izazivaju hronične infekcije. Životni stilovi koji mogu doprineti razvoju rana uključuju prekomernu upotrebu antibiotika, pušenje ili ishranu specifičnu za kulturu. Većina medicinskih protokola ne uključuje identifikaciju infektivnih agenasa pre početka lečenja. Jedini način za rešavanje ovih pitanja je kroz aktivno angažovanje osoba sa dijabetesom u istraživanju.

Projekat će koristiti sinergiju osoba sa dijabetesom, zdravstvenih radnika i istraživača kako bi se identifikovali faktori koji doprinose nastanku i hroničnosti rana u osoba sa dijabetesom. Građani iz ove osteljive grupe će biti obučeni za rad na prikupljanju podataka i komunikaciji rezultata. Rezultati projekta će poboljšati kvalitet života, povećati ličnu delotvornost obolelih, podići svest o problemu hroničnih rana, ubrzati istraživanje u pravcu razvoja efikasnije terapije i nastojati da se promene uputstva za lečenje.

UKOLIKO IMATE HRONIČNE RANE ILI DIJABETESNO STOPALO A ŽELELI BISTE DA UČESTVUJETE U ISTRAŽIVANJU JAVITE NAM SE NA hronicnerane@gmail.com