Insulinska pumpa Novosti O dijabetesu Plavi Kružić Vesti

Procedura propisivanja insulinskih pumpi i senzora u Srbiji

 • December 3, 2023
 • 7 min read
Procedura propisivanja insulinskih pumpi i senzora u Srbiji

Od juna 2023. godine napokon imamo izbor nekoliko proizvođača, kako pumpi, tako i senzora.

Za razumevanje kriterijuma za dobijanje pumpe i senzora pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, potrebno je da pročitamo “Pravilnik o medicinskim pomagalima” koji se nalazi ovde.

Prvo propisivanje insulinske pumpe

Da bi odrasli (18+) dobili insulinsku pumpu, potrebno je zadovoljiti kriterijume iz jedne od dve grupe. U prvoj grupi je potrebno imati HbA1c veći ili jednak 8,5% i nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od poslednjih 12 meseci. U drugoj grupi je potrebno ili imati HbA1c koji mora biti veći ili jednak 7,5% uz postojanje nefropatije, ili biti žena koja želi trudnoću (a imati lošu glikoregulaciju uz HbA1c veći ili jednak 7%), u prekoncepcijskom periodu.

 1. Za prvu od ove dve grupe na listi kod uslova stoji:

“Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (četiri i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina – HbA1c koji mora biti veći ili jednak 8,5%), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.”

 1. Druga opcija za pumpu za starije od 18 je podeljena u dve kategorije:

2.1. “Osigurano lice obolelo od Diabetes Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (četiri i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina – HbA1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h) ili manifestne nefropatije (priložen nalaz UEA veći od 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.”

2.2. Za žene koje žele da zatrudne: 

“Osigurano lice ženskog pola, obolelo od D. Mellitus tip I lečeno intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom, koje ima lošu glikoregulaciju uz dva priložena nalaza glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) koji mora biti veći ili jednak 7%, u prekoncepcijskom periodu, dok se trudnoća ne ostvari, i za vreme trudnoće, uz priložen nalaz spec. ginekologije, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.”

Ako se uslovi ispunjavaju, od dokumentacije je za predaju komisiji RFZO potrebno: 

Za prvo propisivanje kod odraslih (kopije!):

 • mišljenje specijaliste endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
 • OPP obrazac specijaliste endokrinologa za pumpu
 • OPP obrazac specijaliste endokrinologa za potrošni materijal
 • Dokumentacija koja pokazuje nivo HbA1c ili druge parametre koji su deo kriterijuma

Kada se dobije pozitivna ocena od komisije, na listu dokumenata se dodaju (napraviti kopije za sebe!):

 • mišljenje stručne komisije
 • overa filijale uz revers
 • provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde je tarapija insulinskom pumpom propisana i gde se započinje primena ove vrste terapije
 • mišljenje specijaliste ginekologije za žene koje žele da zatrudne
 1. Kod osoba mlađih od 18 godina, tj. dece, kriterijumi su nešto drugačiji – opet je potrebno imati HbA1c veći ili jednak 7,5%, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze. U pravilniku konkretno stoji:

“Osigurano lice do 18 god. Života na inteziviranoj terapiji insulinom, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) veći ili jednak 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze.”

Ako se uslovi ispunjavaju, od dokumentacije je potrebno imati pred odlazak na komisiju RFZO (kopije!): 

 • mišljenje specijaliste endokrinologa pedijatrije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa 
 • OPP obrazac specijaliste endokrinologa pedijatra za pumpu
 • OPP obrazac specijaliste endokrinologa pedijatra za potrošni materijal
 • Dokumentacija koja pokazuje nivo HbA1c ili druge parametre koji su deo kriterijuma

Kada se dobije pozitivna ocena od komisije, na listu se dodaju (napraviti kopije!):

 • mišljenje stručne komisije
 • overa filijale uz revers
 • provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde je terapija insulinskom pumpom propisana i gde se započinje primena ove vrste terapije

Važno je napomenuti da osobe koje ostvare pravo na pumpu ne plaćaju ni pumpu ni potrošni materijal. Svi dokumenti se, nakon dobijanja od komisije i pečatiranja na šalterima RFZO predaju kompaniji od koje osoba želi da dobije pumpu. Kontakt telefoni kompanija se mogu naći ovde. U slučaju kvara tokom trajanja garancije pumpe, potrebno je obratiti se firmi od koje je pumpa uzeta. Ako se kvar desi nakon isteka garancije, potrebno je proći kroz ceo postupak komisije i pribavljanja dokumentacije ispočetka.

Prvo propisivanje senzora

Kada govorimo o senzorima, pravo na senzore u Srbiji imaju sva deca do 18. godine sa nestabilnim šećerima (brittle), nevezano za to da li imaju insulinsku pumpu ili ne. Kod odraslih, pravo na senzore za sada imaju samo osobe koje imaju i insulinsku pumpu. 

Na komisiju za senzore se odlazi sa ukupno 3 papira (napravite kopije): 

 • Izveštaj lekara specijaliste endokrinologa na kojem piše da je potrebno omogućiti osobi da koristi transmiter i senzore
 • OPP obrazac za transmiter (piše endokrinolog)
 • OPP obrazac za senzore (piše endokrinolog) 

Ukoliko endokrinolog ne iskopira OPP obrazac, trebalo bi da ga iskopirate u kopirnici, jer nakon endokrinologa odlazite u pisarnicu na Klinici, gde ostavljate kopije a originali ostaju kod vas. Kada završite na Klinici tj. pisarnici, idete u vašu filijalu Fonda na komisiju, njima predajete oba OPP obrasca i izveštaj endokrinologa. Oni vam pišu ocenu za medicinska pomagala, vraćaju  OPP obrasce i izveštaj lekara i nakon toga idete na šalter na overu obrasca, gde daju revers za transmiter. Onda se javljate firmi od koje senzore i transmitter treba da uzmete.

Za razliku od komisije za pumpe koja se čeka nedelju-dve, pozitivna ocena od komisije za transmiter i senzore dobija se isti dan. Procedura je ista kao za pumpu – sa svim papirima se prvo odlazi na šalter RFZO, te kontaktira firma čiji su senzori kompatibilni sa pumpom koju osoba ima. S obzirom da se senzori dobijaju na 3 meseca, nakon prvog OPP obrasca koji popunjava endokrinolog, svaki naredni obrazac popunjava izabrani lekar u domu zdravlja.

O proceduri dolaska do novog transmitera nakon što je stari prestao da radi a van garancije – pročitajte ovde.

Prepisivanje pumpe nakon što se stara pokvarila, nakon isteka garancije

Čim insulinska pumpa počne da pravi probleme, treba da se obratite firmi od koje ste pumpu preuzeli. Ta firma trceba da izda “potvrdu o neispravnosti”. Sa potvrdom o neispravnosti odlazite kod endokrinologa, koji piše izveštaj o tome da je pumpa neispravna “po potvrdi broj —” i da je potrebno da Fond odobri novu pumpu (kao i odgovarajući transmiter i senzore ako je drugi model pumpe). Endokrinolog takođe piše OPP obrazac za novu pumpu. 

Sa papirima odlazite u pisarnicu bolnice i predajete im kopije papira. Sa dodatnim kopijama, originalima novih dokumenata kao i sadašnja najnovija tri HbA1c dokumenta (ako ste na osnovu vrednosti HbA1c dobili prvobitno pumpu na primer) i reversom za staru pumpu, odlazite u filijalu Fonda.

Nakon dobijanja pozitivne ocene, sa svim papirima odlazite na šalter filijale Fonda i iste predajete. Na šalteru dobijate revers za novu pumpu, a sa sobom ponesite i staru (za slučaj da Vam je traže da vratite).

Sve dokumente predajete firmi čiju pumpu treba da preuzmete.

Nakon što ste dobili pumpu, u zavisnosti od toga da li je nova pumpa drugačijeg modela od stare, potrebno je dobiti i papir kojim se potvrđuje nekompatibilnost nove pumpe i starog transmitera i senzora. Sa tim papirom odlazite kod lekara opšte prakse koji vam prepisuje OPP obrazac za transmiter i OPP obrazac za senzore. Sa papirima i kopijama odlazite u filijalu Fonda i ocenu dobijate istog dana. Idete do šaltera filijale Fonda i predajete sve papire, dobijate revers za novi transmiter. Zovete firmu čiju pumpu imate, kako biste dobili novi transmiter i senzore.